Kurendy

INFORMACJA W SPRAWIE KORONAWIRUSA

Wszyscy mieszkańcy Gminy Osjaków, w związku obecną sytuacją związaną z zachorowaniami na groźnego koronawirusa, proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi osobami, zachowanie zasad higieny oraz unikanie przebywania w dużych skupiskach ludzi.

Mieszkańcy Gminy Osjaków, którzy w ostatnim czasie powrócili z terenów objętych szczególnym działaniem w związku z zagrożeniem koronawirusem, zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W naszym wspólnym interesie jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich mieszkańców.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan

KURENDA

KURENDA

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Osjaków do konkursu o dofinansowanie projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, zapraszam Mieszkańców Gminy Osjaków na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Osjakowie ul. Wieluńska 14 (sala sportowa).

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan