Gminna uroczystość z okazji Świąt Majowych

2015 05 04 swieta majowe - Gminna uroczystość z okazji Świąt MajowychW dniu 29 kwietnia 2016r. o godz. 10:00 w hali przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie odbyła się gminna uroczystość patriotyczna z okazji 225 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 71 rocznicy Dnia Zwycięstwa. Uroczystość składała się z dwóch części: oficjalnej i artystycznej.

W części oficjalnej nastąpiło:

– wprowadzenie pocztów sztandarowych: Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie, Rady Gminy w Osjakowie, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie, Katolickiej Szkoły SPSK im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Czernicach, Katolickiej Szkoły SPSK im. Św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach, Zarządu Gminnego ZOSP RP w Osjakowie, Jednostki OSP Osjaków, Jednostki OSP Chorzyna, Jednostki OSP Walków, Jednostki OSP Raduczyce, Jednostki OSP Czernice.

– wystąpienie okolicznościowe Zastępcy Wójta Gminy Osjaków – Pani Renaty Kostrzyckiej, Prezesa Zarządu Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie – Pana Franciszka Janusa,Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli – Pana Mieczysława Łuczaka, Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Chowisa, Starosty Wieluńskiego – Pana Andrzeja Stępnia.

– odprowadzenie pocztów sztandarowych.

Na część artystyczną składał się:

montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie, w którym przybliżono wszystkie ważne wydarzenia majowe w historii Polski, zarówno pod względem stricte historycznym, jak i religijnym.

Wiązankę kwiatów, ofiarowaną przez Gminne Koło ZKRPiBWP w Osjakowie, pod Obeliskiem „Poległym za Ojczyznę 1939-1945” w imieniu wszystkich uczestników uroczystości złożyła delegacja uczniów Publicznego Gimnazjum.