Autor: Administrator

Gmina Osjaków: Wójt Gminy Osjaków informuje, że na …

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Wójt Gminy Osjaków informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osjakowie, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy część działki nr 148/1 obręb Chorzyna o powierzchni 1,66 ha. Powierzchnia podlegajaca dzierżawie wynosi 0,90 ha.

Czytaj dalej


Obwieszczenie Wójta Gminy Osjaków o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Osjaków

Czytaj dalejZapytanie ofertowe na „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Osjaków do szkół w okresie od września 2021 do zakończenia roku szkolnego 2021/2022”

Czytaj dalej


Protokół imiennego głosowania uchwał Rady Gminy z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Osjaków z dnia 28 lipca 2021 roku

Czytaj dalej


informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienia publiczne pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitranej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej

Czytaj dalej


informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Obwieszczenie Wójta Gminy Osjaków o…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Osjaków o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Osjaków

Czytaj dalejZapytanie ofertowe na „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Osjaków do szkół w okresie od września 2021 do zakończenia roku szkolnego 2021/2022”

Czytaj dalej


Protokół imiennego głosowania uchwał Rady Gminy z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Osjaków z dnia 28 lipca 2021 roku

Czytaj dalej


informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienia publiczne pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitranej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej

Czytaj dalej


informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej

Czytaj dalej


Zmiana ceny wody i ścieków od 21 lipca 2021 r.

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Protokół imiennego głosowania uchwał…

Najnowsze artykuły i aktualizacje


Zapytanie ofertowe na „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Osjaków do szkół w okresie od września 2021 do zakończenia roku szkolnego 2021/2022”

Czytaj dalej


Protokół imiennego głosowania uchwał Rady Gminy z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Osjaków z dnia 28 lipca 2021 roku

Czytaj dalej


informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienia publiczne pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitranej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej

Czytaj dalej


informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej

Czytaj dalej


Zmiana ceny wody i ścieków od 21 lipca 2021 r.

Czytaj dalej[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Zapytanie ofertowe na „Przewóz uczni…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Zapytanie ofertowe na „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Osjaków do szkół w okresie od września 2021 do zakończenia roku szkolnego 2021/2022”

Czytaj dalej


informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienia publiczne pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitranej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej

Czytaj dalej


informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej

Czytaj dalej


Zmiana ceny wody i ścieków od 21 lipca 2021 r.

Czytaj dalejinformacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice Szyszczyna”

Czytaj dalej


informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice – Szyszczyna

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: informacja z otwarcia ofert w postęp…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Zapytanie ofertowe na „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Osjaków do szkół w okresie od września 2021 do zakończenia roku szkolnego 2021/2022”

Czytaj dalej


informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienia publiczne pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitranej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej

Czytaj dalej


informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej

Czytaj dalej


Zmiana ceny wody i ścieków od 21 lipca 2021 r.

Czytaj dalejinformacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice Szyszczyna”

Czytaj dalej


informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice – Szyszczyna

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: informacja o kwocie, jaką Zamawiając…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej

Czytaj dalej


Zmiana ceny wody i ścieków od 21 lipca 2021 r.

Czytaj dalejinformacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice Szyszczyna”

Czytaj dalej


informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice – Szyszczyna

Czytaj dalej


Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej

Czytaj dalej


Wniosek o wpis do systemu powiadamiania SMS Gminy Osjaków

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Zmiana ceny wody i ścieków od 21 lip…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Zmiana ceny wody i ścieków od 21 lipca 2021 r.

Czytaj dalejinformacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice Szyszczyna”

Czytaj dalej


informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice – Szyszczyna

Czytaj dalej


Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej

Czytaj dalej


Wniosek o wpis do systemu powiadamiania SMS Gminy Osjaków

Czytaj dalej


Ogłoszenie Wójta Gminy Osjaków o drugim naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: informacja z otwarcia ofert w postęp…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice Szyszczyna”

Czytaj dalej


informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice – Szyszczyna

Czytaj dalej


Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej

Czytaj dalej


Wniosek o wpis do systemu powiadamiania SMS Gminy Osjaków

Czytaj dalej


Ogłoszenie Wójta Gminy Osjaków o drugim naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Czytaj dalejzmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice – Szyszczyna

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: informacja o kwocie, jaką Zamawiając…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice – Szyszczyna

Czytaj dalej


Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej

Czytaj dalej


Wniosek o wpis do systemu powiadamiania SMS Gminy Osjaków

Czytaj dalej


Ogłoszenie Wójta Gminy Osjaków o drugim naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Czytaj dalejzmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice – Szyszczyna

Czytaj dalej


Informacja o złożonych ofertach i zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zapytanie ofertowe: „Dostawa opału do budynków komunalnych Gminy Osjaków w sezonie grzewczym 2021/2022”

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

BIP – Gmina Osjaków: Ogłoszenie o zamówieniu

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej Adres strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Bezpośredni link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4f7601fc-ce37-4291-9ce0-2b4748da2cac

Czytaj dalej


Wniosek o wpis do systemu powiadamiania SMS Gminy Osjaków

Czytaj dalej


Ogłoszenie Wójta Gminy Osjaków o drugim naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Czytaj dalejzmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – Przebudowa drogi gminnej nr 117311E odcinek Drobnice – Szyszczyna

Czytaj dalej


Informacja o złożonych ofertach i zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zapytanie ofertowe: „Dostawa opału do budynków komunalnych Gminy Osjaków w sezonie grzewczym 2021/2022”

Czytaj dalej


Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.61.2018.mko.62 z dnia 5 lipca 2021 r.

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło