Autor: Administrator

Gmina Osjaków: Komunikat Wójta Gminy Osjaków w spra…

Komunikat Wójta Gminy Osjaków w sprawie dostępności środków ochrony osobistej w placówkach publicznych.

KOMUNIKAT

W związku z przekazaniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów środków ochrony osobistej w postaci maseczek jednorazowych oraz płynów do dezynfekcji rąk, informuję, iż ww. środki zostały rozdysponowane do placówek publicznych, szkół, przedszkoli oraz ośrodków zdrowia na terenie gminy Osjaków, celem wykorzystania przez mieszkańców, w tym osoby korzystające z usług tych placówek. Przekazane środki ochrony osobistej dostępne są w następujących lokalizacjach:

×          Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26;

×          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie, ul. Wieluńska 11;

×          Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie, ul. Wieluńska 26;

×          Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie, ul. Częstochowska 22;

×          Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie – Filia w Czernicach, Czernice 24A;

×          NZOZ Vitamed przy ul. Wieluńskiej 11;

×          NZOZ przy ul. Rynek 1;

×          Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, ul. Częstochowska 24, ul. Wieluńska 14

×          Publiczne Przedszkole w Osjakowie, Żłobek w Osjakowie, ul. Kościelna 7

×          Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach, Drobnice 48

×          Punkt Przedszkolny SPSK w Drobnicach, Drobnice 48

×          Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Czernicach, Czernice 118

 

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Zapytanie ofertowe na wykonanie usłu…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi ” przygotowanie i emisja audycji radiowej w ramach projektu p.n. termodernizacja budynków komunalnych w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 11 i w Drobnicach nr 51″

Czytaj dalej


Lista zakwalifikowanych osób do projektu pn. Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców

Czytaj dalejOgłoszenie w sprawie odczytu wodomierzy

Czytaj dalej


Wójt Gminy Osjaków informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osjakowie, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – dz. Nr 345/14 o powierzchni 0,0049 ha, obręb Osjaków.

Czytaj dalej


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Lista zakwalifikowanych osób do proj…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Lista zakwalifikowanych osób do projektu pn. Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców

Czytaj dalejOgłoszenie w sprawie odczytu wodomierzy

Czytaj dalej


Wójt Gminy Osjaków informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osjakowie, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – dz. Nr 345/14 o powierzchni 0,0049 ha, obręb Osjaków.

Czytaj dalej


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Czytaj dalej


Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Żłobka w Osjakowie w ramach realizacji projektu pn.”Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców”.

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Wójt Gminy Osjaków informuje, że na …

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Wójt Gminy Osjaków informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osjakowie, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – dz. Nr 345/14 o powierzchni 0,0049 ha, obręb Osjaków.

Czytaj dalej


Ogłoszenie w sprawie odczytu wodomierzy

Czytaj dalejPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Czytaj dalej


Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Żłobka w Osjakowie w ramach realizacji projektu pn.”Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców”.

Czytaj dalej


Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Ogłoszenie w sprawie odczytu wodomierzy

Ogłoszenie w sprawie odczytu wodomierzy

Szanowni Mieszkańcy,

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 Wójt Gminy Osjaków informuje, że pracownicy nie będą dokonywać odczytów wodomierzy w domach. Stany wodomierzy należy spisać
na karteczkach i wywiesić w widocznym miejscu, tj. przy skrzynce pocztowej, bramie, furtce bądź podać pracownikowi osobiście lub telefonicznie w dniu odczytu w godzinach od 8.00 do 15.00 zgodnie z załączonym harmonogramem.

Harmonogram może ulec zmianie z przyczyn niezależnych, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika (łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Plan postępowań o udzielenie zamówie…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Czytaj dalejZarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Czytaj dalej


Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Żłobka w Osjakowie w ramach realizacji projektu pn.”Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców”.

Czytaj dalej


Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew

Czytaj dalej
[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Zarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy …

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Zarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Czytaj dalej


Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Żłobka w Osjakowie w ramach realizacji projektu pn.”Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców”.

Czytaj dalej


Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew

Czytaj dalej

Zarządzenie nr 134/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew

Czytaj dalej

Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Żłobka w Osjakowie w ramach realizacji projektu pn.”Żłobek Osjakowie szansą dla Rodziców”.

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 134/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Czytaj dalej[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy …

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Żłobka w Osjakowie w ramach realizacji projektu pn.”Żłobek Osjakowie szansą dla Rodziców”.

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 134/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Czytaj dalej

Urząd Stanu Cywilnego, zameldowanie

Czytaj dalej[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło