Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew – osoby prywatne

Do wniosku należy załączyć:

  1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
  3. Szkic przedstawiający lokalizację drzew na działce.

Załączniki