Renata Kostrzycka

Zastępca Wójta, Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego