Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu zmiany „Programu współpracy Gminy Osjaków w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

pdf 16 - Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji – Informacja