Konkurs „Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie”

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ogłosiło Konkurs „Województwo łódzkie przyjazne rodzinie” o Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego, w dwóch kategoriach: Samorząd przyjazny rodzinie oraz Przedsiębiorca przyjazny rodzinie.

Konkurs ma na celu wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego realizujących cele polityki rodzinnej poprzez działania i inicjatywy, szczególnie wartościowe dla rodzin z województwa łódzkiego oraz prezentację i promocję dobrych praktyk dotyczących wspierania rodzin przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, działające na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przyjmuje zgłoszenia do Konkursu, do dnia 29 maja 2015r. Informacja o Konkursie wraz z regulaminem Konkursu oraz załącznikami dostępne są do pobrania na naszej stronie internetowej www.rcpslodz.pl. Osobą do kontaktu jest Pani Joanna Paluch, tel. 42 203-48-67, e-mail: [email protected].

W związku z powyższym zapraszam do udziału w Konkursie.

Dyrektor – Anna Mroczek

Ponadto informujemy, iż ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 20 czerwca 2015 r. w Łowiczu.

Załączniki:

  1. Regulamin,
  2. Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy – Samorząd,
  3. Załącznik Nr 2 – Formularz zgłoszeniowy – Przedsiębiorca,
  4. Załącznik Nr 3 – Karta oceny formalnej wniosku,
  5. Załącznik Nr 4 – Karta oceny merytorycznej wniosku – Samorząd,
  6. Załącznik Nr 5 – Karta oceny merytorycznej wniosku – Przedsiębiorca.