Rocznica wybuchu II wojny światowej i bitwy warszawskiej

1 września 2015 r. uroczystość upamiętniającą 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 95 rocznicę bitwy warszawskiej rozpoczął rozlegający się sygnał syreny strażackiej. Następnie w rytm marsza spod budynku Straży OSP Osjaków nastąpił wymarsz pocztów sztandarowych, delegacji z wiązankami kwiatów oraz gości na miejsce uroczystości – pod Obelisk ”Poległym za Ojczyznę 1939-1945”. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz uroczystości – Pan Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków, list Posła na Sejm RP – Pani Elżbiety Nawrockiej odczytał Pan Zbigniew Pustkowski – Sekretarz Gminy Osjaków, następnie wystąpił Pan Franciszek Janus – Prezes Zarządu Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie.

Po wystąpieniach okolicznościowych nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę 1939-1945” przez:

 • Radę Gminy w Osjakowie,
 • Urząd Gminy w Osjakowie,
 • Komendanta Komisariatu Policji w Osjakowie,
 • Zarząd Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie,
 • Lokalną Grupę Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”,
 • Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie – Oddział w Osjakowie,
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osjakowie.

Po złożeniu kwiatów nastąpił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie pod kierunkiem Pani Henryki Wejner i Pani Ewy Drewicz.

Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych:

 • Rady Gminy w Osjakowie
 • Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie
 • Jednostki OSP Józefina
 • Jednostki OSP Walków
 • Jednostki OSP Chorzyna
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osjakowie
 • Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem pocztów sztandarowych i odegraniem marsza. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom uroczystości za przybycie.

{gallery}news/2015-09-01-uroczystosc-I-wrzesien{/gallery}