KOMUNIKAT

W związku z realizacją obowiązku prowadzenia treningów w zakresie oceny sprawności i skuteczności systemu ostrzegania i alarmowania, oraz dla oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego w 77. rocznicę jego wybuchu, informuję, iż w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 w czasie 1 minuty uruchomiony zostanie sygnał ciągły syren alarmowych wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Osjaków.

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan