Gmina Osjaków: informacja z otwarcia ofert w postęp…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitranej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej (II postępowanie)

Czytaj dalej


informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej (II postępowanie)

Czytaj dalej


ogłoszenie o zamówieniu – Termomodernizacja budynków komunalnych w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 11 i w miejscowości Drobnicach 51

Czytaj dalej


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej w wymiarze pełnego etatu

Czytaj dalej


ogłoszenie o zamówieniu – Wymiana źródeł ciepła w Gminie Osjaków (II postępwanie)

Czytaj dalej


Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.61.2018.mko.65 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Czytaj dalej


Informacja o złożonych ofertach i zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego p.n. „Dostawa art. plastycznych i papierniczych do  Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej 41”

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło