Gmina Osjaków: Zarządzenie nr 281/2023 Wójta Gminy …

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Zarządzenie nr 281/2023 Wójta Gminy Osjaków z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany projektu „Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Czytaj dalejZawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.

Czytaj dalej


Terminy Komisji stałych Rady Gminy

Czytaj dalejInformacja o naborze wniosków do programu „Sołectwo na plus”

Czytaj dalej


LX Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 28.12.2022r.

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło