Już od 6 grudnia br. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogo…

☑️Już od 6 grudnia br. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wprowadzają one jednoznaczne zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach:

👉gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego,

👉gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

Pamiętajmy!

W sytuacji zagrożenia życia ważna jest każda sekunda.

#badzznamibadzbezpieczny #zarzadzaniekryzysowe #bezpieczenstwowruchudrogowym #policja #strazpozarna #ratownictwomedyczne

Policja Województwa Łódzkiego
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
Udostępniono: 106

Data: 2019-12-05 11:06:21

Źródło