UWAGA osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby w…

UWAGA osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby w wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży!

Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10.

Na terenie m. Radomsko nastąpiło przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 200μg/m3– wartość 24-godzinna.

Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego w najbliższych dniach jest duże.

Link do bieżącej prognozy zanieczyszczenia powietrza:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution
Udostępniono: 26

Data: 2019-01-21 11:33:56

Źródło