Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi uruchomił całodobowy numer ala…

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi uruchomił całodobowy numer alarmowy: ☎️ 721 111 213.

Służy on do zgłaszania przypadków naruszania przepisów z zakresu ochrony środowiska takich jak: widoczne zanieczyszczenie powietrza pyłem i/lub gazami, nieprzyjemne zapachy czy zanieczyszczanie wody spowodowane działalnością dużego zakładu, który powinien mieć pozwolenia na korzystanie ze środowiska.
Udostępniono: 45

Data: 2019-01-06 11:07:59

Źródło