Wykaz podmiotów, które uzyskały dotychczas zgodę Wojewody Łódzkiego na prowadzen…

Wykaz podmiotów, które uzyskały dotychczas zgodę Wojewody Łódzkiego na prowadzenie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy znajduje się na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i jest na bieżąco aktualizowany (www.lodzkie.eu, zakładka – ważne informacje, ratownictwo medyczne, kwalifikowana pierwsza pomoc).

Wybór realizatora kursu jest niezmiernie istotny. Podmiot musi uzyskać stosowne zatwierdzenie programu kursu, a więc spełniać wszelkie wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie KPP i podlegać stałemu nadzorowi w tym zakresie.
Mając na uwadze fakt, iż głównym celem kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem PRM do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi medycznymi, uczestnictwo w odpowiednio przeprowadzonych szkoleniach ma zasadnicze znaczenie.

Na zdjęciach szkolenie, które przeprowadziliśmy 15 stycznia 2020 r. dla podmiotów z województwa łódzkiego organizujących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie zapraszamy do kontaktu z Moniką – starszym specjalistą w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi (tel. 42 664 20 22 ).


Wykaz podmiotow ktore uzyskaly dotychczas zgode Wojewody Lodzkiego na prowadzen.xx&oh=f54b3bc09942eee8ef06505ed60e0e65&oe=5E9EA203 - Wykaz podmiotów, które uzyskały dotychczas zgodę Wojewody Łódzkiego na prowadzen...
Wykaz podmiotow ktore uzyskaly dotychczas zgode Wojewody Lodzkiego na prowadzen.xx&oh=8effca2731c788ffae9bcf8c6ed57758&oe=5E9F2101 - Wykaz podmiotów, które uzyskały dotychczas zgodę Wojewody Łódzkiego na prowadzen...
Wykaz podmiotow ktore uzyskaly dotychczas zgode Wojewody Lodzkiego na prowadzen.xx&oh=1cc5ee1a5ebc3543ca2ab0d64439ecd2&oe=5E9EB1DE - Wykaz podmiotów, które uzyskały dotychczas zgodę Wojewody Łódzkiego na prowadzen...Udostępniono: 5

Data: 2020-01-16 19:14:54

Źródło