Zaproszenie do konsultacji

Wójt Gminy Osjaków

zaprasza organizacje pozarządowe

do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Osjaków w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Osjaków oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych. Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w Urzędzie Gminy w Osjakowie, pok. nr 8 lub listownie

w terminie do 7 listopada 2012 r. na załączonym formularzu.

więcej informacji znajdą państwo TUTAJ