Drogi gminne

2015 12 14 drogi gminne 02 - Drogi gminne W 2015 r. wykonano następujące remonty i przebudowy dróg:
1) w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych „Osjaków – ul. Szpitalna, ul. Północna, ul Wschodnia” – 1 277m; wartość zadania 311 727,09 zł. w tym wartość dofinansowania 39 850,00 zł.
2) remont drogi w Drobnicach – 500m;
3) remont drogi w Osjakowie ul. Ścieżkowa, Szpitalnej – 420m;
4) w ramach inicjatyw samorządowych wykonano prace budowlane chodnika, ścieżki rowerowej i ścieków przy krawężnikowych na ul. Częstochowskiej – 200m oraz odmulenie rowu z umocnieniem płytami ażurowymi.

W 2015 r. wykonano też remonty chodników i parkingów:
1. Parking przy ul. Wieluńskiej w Osjakowie
2. Parking przy budynku komunalnym w Drobnicach
3. Chodnik przy OSP w Walkowie

W okresie całego roku prowadzone były prace remontowe na drogach gminnych we wszystkich sołectwach tj. remonty chodników, kopanie rowów, koszenie traw, remonty przepustów, uzupełniane ubytków ( kruszywem i asfaltem ), wycinanie drzew i krzewów.

Korzystając z dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi zakupiona została Koparko – Ładowarka „Kamatsu” – ogólna wartość zadania 314.265 zł., w tym wartość dofinansowania 298 551 zł.

W celu utrzymania terenów zielonych zakupiono traktorek ogrodowy TC 338 wraz z lemieszem do odśnieżania. Ogólna wartość zadania ok. 19.400 zł.

2015 12 14 drogi gminne 01 - Drogi gminne2015 12 14 drogi gminne 03 - Drogi gminne