Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.