Pozostałe

Komunikat Poczty Polskiej w sprawie obowiązku posiadania pocztowej skrzynki oddawczej

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, zdrowie, komfort oraz najwyższą jakość świadczonych przez nas usług zwracamy się z prośbą o zamontowanie przed posesją oddawczej skrzynki pocztowej, do której listonosz będzie mógł BEZPIECZNIE doręczać korespondencję nierejestrowaną oraz po skorzystaniu z BEZPŁATNEJ usługi POLECONY do SKRZYNKI również korespondencję rejestrowaną.*

Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z możliwości otrzymywania BEZPŁATNYCH SMS-ów albo e-mail z informacją o otrzymaniu przesyłki poleconej **.

Dziękujemy!
Pracownicy Poczty Polskiej


Więcej informacji na stronie internetowej Poczty Polskiej:
https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki

Jak to działa?
Usługa Polecony do skrzynki polega na wrzucaniu adresowanych do Ciebie przesyłek poleconych do Twojej skrzynki na listy. Dodatkowo możemy informować Cię, że adresowana przesyłka polecona została doręczona. Wystarczy, że w momencie składania żądania podasz swój numer telefonu albo adres e-mail.

Jak skorzystać?
Żądanie doręczania przesyłek poleconych do oddawczej skrzynki pocztowej możesz złożyć w formie elektronicznej albo w formie papierowej.

Formularz elektroniczny dostępny jest tutaj:
https://eformularze.poczta-polska.pl/rdoskrzynki/

Papierową wersję formularza żądania można:

> otrzymać w placówce pocztowej albo
> pobrać ze strony internetowej Poczty Polskiej: https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2018/05/druk-nr-98_R-do-skrzynki.pdf

Wydrukowany i wypełniony formularz można złożyć osobiście w placówce pocztowej albo przekazać listonoszowi.

Jaka jest wysokość opłaty? Usługa jest bezpłatna.

Ważne! Zgłoszenie żądania przy wykorzystaniu formularza elektronicznego wymaga dodatkowo uwierzytelnienia tożsamości w placówce oddawczej.

Żądanie jest wykonywane od dnia następnego po dniu jego przyjęcia do jego odwołania.

Żądanie nie obejmuje przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru lub o kształtach/rozmiarach uniemożliwiających włożenie ich do oddawczej skrzynki pocztowej


Zgodnie z ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. Prawo Pocztowe Dz. U. 2017 poz. 1481 art. 40, właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, której częścią składową jest budynek, obowiązany jest do umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej. *) żądanie nie obejmuje przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru lub o kształtach/rozmiarach uniemożliwiających włożenie ich do oddawczej skrzynki pocztowej **) z wyłączeniem przesyłek z potwierdzeniem odbioru, w postępowaniu: karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, administracyjnym, podatkowym oraz pism w sprawie o naruszenie dyscypliny ?nansów publicznych

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Osjaków

Wójt Gminy Osjaków zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Osjaków w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Osjaków oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Czytaj Więcej

Projekt pt: „ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY OSJAKÓW”

{nomultithumb}loga - Projekt pt: „ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY OSJAKÓW”

Gmina Osjaków otrzymała dofinansowanie w kwocie 149 500,00 zł w projekcie grantowym nr KPL/U/31/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

Osoby powyżej 25 roku życia będą mogły wziąć udział w jednym z siedmiu darmowych modułów szkoleniowych:

 1. Rodzic w Internecie
 2. Mój biznes w sieci
 3. Moje finanse i transakcje w sieci
 4. Działam w sieciach społecznościowych
 5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
 6. Rolnik w sieci
 7. Kultura w sieci

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 267 osób oraz zostanie zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj. 12 laptopów.

Po realizacji projektu sprzęt komputerowy zostanie przekazany do szkoły.

Okres realizacji projektu 01.09.2018 r. do dnia 31.07.2019 r.

Informacje dotyczące zapisów na bezpłatne szkolenia pojawią się wkrótce na naszej stronie.

Projekt pt: „ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY OSJAKÓW”

{nomultithumb}loga - Projekt pt: „ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY OSJAKÓW”

Gmina Osjaków otrzymała dofinansowanie w kwocie 149 500,00 zł w projekcie granowym nr KPL/U/31/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

Osoby powyżej 25 roku życia będą mogły wziąć udział w jednym z siedmiu darmowych modułów szkoleniowych:

 1. Rodzic w Internecie
 2. Mój biznes w sieci
 3. Moje finanse i transakcje w sieci
 4. Działam w sieciach społecznościowych
 5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
 6. Rolnik w sieci
 7. Kultura w sieci

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 267 osób oraz zostanie zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj. 12 laptopów.

Po realizacji projektu sprzęt komputerowy zostanie przekazany do szkoły.

Okres realizacji projektu 01.09.2018 r. do dnia 31.07.2019 r.

Informacje dotyczące zapisów na bezpłatne szkolenia pojawią się wkrótce na naszej stronie.