Centrum Obsługi Turystycznej

{nomultithumb}2018 09 centrum obslugi turystycznej - Centrum Obsługi Turystycznej

W listopadzie 2017 roku zostały zakończone roboty budowlane związane z realizacja I etapu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, os priorytetowa VI rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej pn. „Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków”. W ramach I etapu projektu dokonano przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku komunalnego w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 26 z przeznaczeniem na Osjakowskie Centrum Obsługi Turystycznej Czterech Szlaków oraz zakupu wyposażenia do obiektu. Celem tego projektu było stworzenie bazy, warunków dla wspierania i rozwoju turystyki aktywnej na terenie gminy. Nasza gmina, z uwagi na położenie w sąsiedztwie czterech szlaków turystycznych, nad brzegiem rzeki Warty oraz duża lesistość sprzyjać może rozwojowi turystyki aktywnej. Budynek Osjakowskiego Centrum Obsługi Turystycznej Czterech Szlaków posiada zaplecze kuchenne wraz z wyposażeniem, zaplecze higieniczno-sanitarne, przechowalnie bagażu oraz sale wystawiennicza i pomieszczenie biurowe. Dążymy do tego, aby pokazać, że na terenie małej, wiejskiej gminy, która posiada duże bogactwo naturalne (lasy, rzeki, niski stopień zanieczyszczenia powietrza) można wypocząć. Projekt ten jest odpowiedzią na oczekiwania osób aktywnie odpoczywających, m.in. cyklistów, uczestników spływów kajakowych, osób uprawiających nornic walking, jak również tych korzystających ze szlaku konnego. Na terenie Gminy Osjaków bardzo dobrze jest rozwinięta baza noclegowa, co w połączeniu z udostepnieniem przyjaznego miejsca osobom lubiącym aktywny wypoczynek może przyczynić się do rozwoju gminy. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu (wg umowy o dofinansowanie) wynosi – 1 9 72 583,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 1 222 926,06 zł.