Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2006-2017

Rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

2006

510 653,89

2007

586 670,25

2008

562 859,40

2009

602 861,60

2010

604 400,40

2011

647 964,90

2012

761 580,90

2013

797 570,30

2014

841 810,30

2015

904 470,19

2016

858 852,00

2017

246 065,20

Ogółem

7 925 759,33

Osjaków, dn. 08.10.2018r. 
Opracowała: A. Kapuścińska