W nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związa…

W nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związa...

W nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych ( Dz. U. z 2020r.., poz 374 )

Wójt Gminy Osjaków w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy, zawiesza z dniem 17 marca 2020r. do odwołania, przyjmowanie petentów w Urzędzie Gminy w Osjakowie.

W sprawach urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

Sekretariat (43) 842 33 91
USC/Ewidencja ludności (43) 842 33 91 wew. 24
Działalność gospodarcza (43) 842 33 91 wew. 14
Podatki (43) 842 33 91 wew. 21
Woda, ochrona środowiska (43) 842 33 91 wew. 30
Odpady komunalne (43) 842 33 91 wew. 23
Planowanie przestrzenne (43) 842 33 91 wew. 32
Zarządzanie kryzysowe (43) 842 33 91 wew. 33
Drogi, transport (43) 842 33 91 wew. 28

mailowo na adres: [email protected]
oraz na platformie EPUAP adres elektroniczny: /UGOsjakow/skrytka

Wójt Gminy Osjaków /-/ Jarosław Trojan
Udostępniono: 0

Data: 2020-03-16 14:22:50

Źródło