INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWO…

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWO...

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DO WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 10 MAJA 2020 ROKU.

Urzędnik Wyborczy w Osjakowie informuje, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmuje w budynku Urzędu Gminy Osjaków w dniach:

3 kwietnia 2020r. /tj. piątek/ od 10:00 do 14:00
8 kwietnia 2020r. /tj. środa/ od 10:00 do 15:30
9 kwietnia 2020r. /tj. czwartek/ od 10:00 do 15:30
10 kwietnia 2020r. /tj. piątek/ od 10:00 do 15:30
W pozostałych dniach zgłoszenia można składać do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy w Osjakowie. Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia pocztą elektroniczną ePUAP. Szczegółowych informacji udzielam pod nr telefonu: +48 694 358 387

Urzędnik Wyborczy
/-/ Paweł Baran
Udostępniono: 3

Data: 2020-03-26 12:05:28

Źródło