OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Osjakowie zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowi…

OGŁOSZENIE
 Urząd Gminy w Osjakowie zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowi...

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Osjakowie zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowisko ds. dróg i transportu w Urzędzie Gminy w Osjakowie.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe administracyjne lub techniczne,

– prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

– organizowanie i nadzorowanie robót wykonywanych przez pracowników grupy drogowej,
– nadzór nad sprawnością sprzętu,
– organizacja remontów i bieżącego utrzymania dróg,
– realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych,
– nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego,
– realizacja zadań z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt,
– realizacja zadań ustawy o ochronie przyrody z zakresu wycinki drzew.

Podania wraz z CV prosimy składać na adres Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków w terminie do dnia 15 maja 2020 r. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 43 842 33 91 w. 12.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan
Udostępniono: 7

Data: 2020-05-07 15:11:43

Źródło