Rolniku, od 9 listopada skrócony został czas, w którym możesz wrócić do samospis…

Rolniku, od 9 listopada skrócony został czas, w którym możesz wrócić do samospis...

Rolniku, od 9 listopada skrócony został czas, w którym możesz wrócić do samospisu od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Zamiast dotychczasowych 14 masz na to tylko 5 dni! Pamiętaj – spis kończy się 30.11.2020!
Udostępniono: 0

Data: 2020-11-09 20:30:03

Źródło