Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gabaryty 23 1 724x1024 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków, ”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach od 11.09.2023r. do 14.09.2023r. od godziny 6.00 na terenie Gminy odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:
11.09 (poniedziałek) Dębina, Drobnice, Raduczyce, Kajdas, Raducki Folwark,
Kolonia Raducka, Józefina, Jasień, Nowa Wieś, Skaleniec,
Stanisławów
12.09 (wtorek) Walków, Borki Walkowskie, Czernice, Dolina Czernicka,
Piskornik Czernicki, Huta Czernicka, Kolonia Dąbrowice
13.09 (środa) Chorzyna, Kuźnica Strobińska, Kuźnica Ługowska, Krzętle, Zofia,
Gabrielów, Felinów
14.09 (czwartek) Osjaków
Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.
Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. złom metalowy (rynny, rury, blachy, piece itp.)
2. odpady wielogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, krzesła, fotele, elementy stolarki, okna z szybami, dywany,
wykładziny, meble itp.)
3. odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy, deski, płyty wiórowe itp.)
4. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (radia, telewizory, monitory, pralki, kuchenki, drukarki, odkurzacze itp.
sprzęt RTV i AGD ),
5. urządzenia zawierające freon (lodówki itp.)
6. zużyte opony (rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów osobowych, które nie są
wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej-max 8 szt. na gospodarstwo),
7. tworzywa sztuczne (puste beczki, skrzynki, rynny itp.)
Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.
Nie będą zbierane:
– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
– odzież
– szkło luzem
– opakowania po farbach i lakierach
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione


Wójt Gminy Osjaków
(-) Jarosław Trojan


Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: (044) 635 37 12 wew. 47
Uwaga !!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane