Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w roku 2014

Osjaków, dnia 30 października 2013 r.

 
Wójt Gminy Osjaków zaprasza organizacje pozarządowe

do konsultacji projektu Programu  współpracy Gminy Osjaków w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ