I Sesja Rady Gminy w Osjakowie

W dniu 02-12-2010 odbyła się na sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie I Sesja Rady Gminy. Na tej sesji zostali wybrani w głosowaniu tajnym:

1. Przewodniczący Rady Gminy        – Sławomir Kaźmierczak
2. Zastępcy Przewodniczącego         – Danuta Kaźmierczak
                                                     – Ryszard Drutowski

oraz wybrane zostały komisje:

1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja Rozwoju Gospodarczego
3. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
4. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Poniżej przedstawiamy państwu kilkanaście zdjęć z tej sesji:

 

sesja 01 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 02 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 03 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowie

sesja 04 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 05 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 06 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 07 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 08 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 09 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 10 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 11 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 12 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 13 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 14 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 15 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 16 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 17 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 18 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 19 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 20 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 21 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 22 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 23 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 24 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 25 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 26 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 27 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 28 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 29 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 30 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 31 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 32 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 33 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowiesesja 34 - I Sesja Rady Gminy w Osjakowie