Strona

Metoda CAF w Urzędzie Gminy Osjaków

Urząd Gminy Osjaków przystąpił do projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” – Zadaniu pn. „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF) w JST”, realizowanego w Partnerstwie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w zakresie Wspólnej Metody Oceny (CAF).

W dniu 30 stycznia 2015 r. zawarta została umowa uczestnictwa w projekcie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30 kwietnia 2013 r. dotyczącej realizacji projektu nr POKL.05.02.02-00-001/12 oraz umowy partnerskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetami: Łódzkim, Ekonomicznym w Krakowie działającym przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołą Administracji Publicznej , Warmińsko – Mazurskim, a Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, będącym Liderem niniejszego Partnerstwa. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2013 r.–30.11.2015 r.

Czytaj Więcej

Kalendarz

Plan wydarzeń kulturalnych organizowanych i współorganizowanych

przez Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie na 2018r.

 

L.p.

 

Termin

 

Wydarzenie kulturalne

 

 

Miejsce wydarzenia

 

Organizator/współorganizator

 

1

 

14.01.2018 g.15:00

 

 

VII Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych

w Osjakowie

ul. Częstochowska 24

GOK w Osjakowie/

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych

w Osjakowie

 

2

 

26.01.2018

g.10:00

 

Gminna uroczystość patriotyczna z okazji 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych

w Osjakowie

ul. Wieluńska 14

GOK w Osjakowie/

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych

w Osjakowie

 

3

 

11.03.2018

g.15:00

 

Dzień Kobiet

Występ lokalnych artystów połączonych z pokazem kulinarnym w wykonaniu Patelni Plenerowej zakończony koncertem zespołu Fantastic Boys

 

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych

w Osjakowie

ul. Wieluńska 14

 

GOK w Osjakowie/

Wójt Gminy Osjaków/

 

 

4

 

17 marzec 2018

 

Spektakl teatralny „Herbaciana róża”

 

 

GOK w Osjakowie

 

GOK w Osjakowie

 

5

 

 

25 marzec 2018

 

II Gminny Turniej Szachowy w Raduczycach

 

OSP w Raduczycach

 

GOK w Osjakowie/

Sołectwo Raduczyce/

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

 

 

6

 

marzec/wrzesień

 

Realizacja projektu „Gra w szachy i pływanie, to sport i edukowanie”

 

 

GOK w Osjakowie

 

GOK w Osjakowie

 

7

 

 

27.04.2018

g.10:00

 

Gminna uroczystość patriotyczna z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Zwycięstwa

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych

w Osjakowie

ul. Wieluńska 14

 

GOK w Osjakowie/

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych

w Osjakowie

 

 

8

 

do końca kwietnia 2018

 

Realizacja projektu „Łódzkie dla Aktywnych Seniorów”

 

GOK w Osjakowie

 

GOK w Osjakowie

 

 

9

12 lub 17 maj 2018

(dokładny termin zostanie ogłoszony na naszej stronie internetowej)

Spływ kajakowy

Warto płynąć, a nawet zmoknąć dla Niepodległej”

Stadion Sportowy GLKS „Warta”

w Osjakowie

 

GOK w Osjakowie/

OSP w Raduczycach

 

10

 

 

03.06. 2018

 

Powiatowy Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery

Amfiteatr

GOK w Osjakowie/

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych

w Osjakowie

ul. Wieluńskiej 14

Starostwo Powiatowe w Wieluniu/

GOK w Osjakowie/

UG w Osjakowie/

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych

w Osjakowie

11

09.062018

Bieg „Mila Osjakowska”

Stadion Sportowy GLKS „Warta”

w Osjakowie

 

GOK w Osjakowie/

GLKS „warta” w Osjakowie

 

12

 

 

10.06.2018

g.14:00

 

Dni Gminy Osjaków 2016:

– występ wychowanków Publicznego Przedszkola w Osjakowie i uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

-turniej sołectw

-koncert zespołu Akcent 17:00

– dyskoteka

 

Amfiteatr

Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie

 

GOK w Osjakowie/

UG w Osjakowie/

 

 

 

13

 

17.06.2018

g. 15:00

 

Festyn rodzinny

Amfiteatr

Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie

Przedszkole/GOK/Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

14

lipiec 2018

Zawody pożarnicze

Stadion Sportowy GLKS „Warta”

w Osjakowie

 

Gminny Zarząd ZOSP RP w Osjakowie

15

Sierpień 2018

Niepodległościowy rajd rowerowy”

 

Stadion Sportowy GLKS „Warta”

w Osjakowie

 

GOK w Osjakowie/

Stowarzyszenie Cyklistów „Kółeczko” w Osjakowie

 

16

 

01.09.2018

g.10:00

 

Gminna uroczystość patriotyczna z okazji 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej

 

 

Przy Pomniku „Poległym za Ojczyznę w latach 1939-45”

 

 

GOK w Osjakowie/

PG w Osjakowie

 

17

 

02.09.2018

g.15:00

 

VIII Wojewódzkie Święto Chrzanu

 

Stadion Sportowy GLKS „Warta”

w Osjakowie

 

 

GOK w Osjakowie/

UG w Osjakowie

 

 

18

 

październik 2018

 

Dzień Seniora

 

GOK w Osjakowie

 

GOK w Osjakowie

 

 

19

 

09.11.2018

g.10:00

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości,

100 rocznica odzyskania Niepodległości

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych

w Osjakowie

ul. Wieluńska 14

 

GOK w Osjakowie/

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych

w Osjakowie

 

 

Osjaków, dnia 2 stycznia 2018 r. Sporządził: Mirosława Kłobus

 

 

Pożegnanie

{multithumb thumb_width=100 thumb_height=130}krzyz - Pożegnanie

                „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 29 marca 2012r. odeszła od nas nasza koleżanka  Elżbieta Buczek.
Droga Elu na zawsze zostaniesz w naszej pamięci.

Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

                        Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy w Osjakowie

Informator Gminny

pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 1
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 2
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 3
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 4
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 5
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 6
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 7
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 8
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 9
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 10
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 11
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 12
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 13
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 14
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 15
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 16

pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny 2010 – 2014

pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 17
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 18
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 19
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 20
pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny nr 21

pdf 16 - Informator Gminny Informator Gminny 2014 – 2018